تبلیغات
کندیم منامن - نوروز - باستانی ترین جشن در دنیا
خدایا من در کلبه فقیرانه خود چیزی دارم که تو در عرش کبریای خود نداری. من خدایی چون تو دارم و تو چون خود نداری

نوروز - باستانی ترین جشن در دنیا

دوشنبه 26 اسفند 1392 11:20 ب.ظ

نویسنده : سرخوش غلامی منامن

پیشاپیش نوروز برتمامی عزیزان مبارکباد

نوروز جشنی است باستانی ، که هزاران سال پیشینه دارد . نوروز نه تنها در فرهنگ و تاریخ ما و ملل و کشور های همسایه و همریشه با ما پر سابقه ترین جشن است ، بل اصلاً در جهان نیز همطرازی ندارد .
به قرار اسطوره های ویدا و اوستا ، جشن نوروز در زمان یما ( جمشید ) سرسلاله شاهان پاراداتا یا پیشدادیان بلخ بنیاد یافته است . این اسطوره ها به هزاران سال پیش بر می گردند و تثبیت وجود شخصیت های اسطوره یی و زمان وقوع رویدادها در آن ها تا کنون ممکن نشده اند . و اما در روایات قدیمی از پنج تا هفت هزار سال و بیشتر از آن تذکر رفته است

آنچه که نوروز را جاودانه ساخته ، بیش از همه منطق اجتماعی و طبیعی نوروز میباشد . با نوروز سال نو خورشیدی آغاز مییآبد و پس از سردی و رکود زمستان ، فصل کار و کوششی شروع میگردد ، که زنده‌گی و سطح محصول و در نتیجه سطح رفاه در سال آینده ، به آن بسته‌گی دارد . هزاران سال چنین بوده و اکنون نیز چنین است . در فرهنگ و مدنیتی که زراعت و مالداری زیربنای آن ببشمار میرفته ، رویداد و روز و جشن و امید و سرور اجتماعی مهم تر از نوروز نمیتوانسته وجود داشته باشد
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 26 اسفند 1392 11:22 ب.ظ