تبلیغات
کندیم منامن - ریش سفیدان منامنی
خدایا من در کلبه فقیرانه خود چیزی دارم که تو در عرش کبریای خود نداری. من خدایی چون تو دارم و تو چون خود نداری

ریش سفیدان منامنی

شنبه 27 مهر 1392 09:49 ب.ظ

نویسنده : سرخوش غلامی منامن

"گِره های که به هزار نامه دادگستری باز نمی شود ، به یک نگاه و ندای ریش سفیدی گشاده می گردد . "

حکیم ارد بزرگ

"اندیشه و سخن ریش سفیدان برآیند بردباری ، مردمداری و سرد و گرم چشیدگی روزگار است . " حکیم ارد

بزرگ

جوانان باید از پیران جهان دیده ، راه درست زندگی را بپرسند ، آنها گنجینه های با ارزشی از خرد و اندیشه

اند . " حکیم ارد بزرگ
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 27 مهر 1392 10:01 ب.ظ